Usluge koje pružamo
Odgusenje kanalizacionih mreza

• odgušenje sudopere
• odgušenje lavaboa
• odgušenje wc šolje
• čišćenje septičkih jama
• odgušenja cevi svih prečnika
• odgušenje kanalizacije
• odgušenja kanalizacionih mreža svih prečnika, od Ø 100 do Ø 2000 mm
• čišćenjе septičkih jama
• crpljenje i pranje separatora
• crpljenje masnoća

vozila sa kojim vršimo odgušenja kanalizacije